• Bestuur en commissies

De samenstelling van het bestuur en de taakverdeling is in 2021 als volgt: