• 02
  02.Oktober.Vrijdag

  Vrijdag wegrit 9 uur

  09:00 -13:00
  02-10-2020

  Vrijdag wegrit 9 uur 80 km

 • 04
  04.Oktober.Zondag

  wegrit 8 uur

  08:00 -13:00
  04-10-2020

  Wegrit 8 uur groep 100 km

 • 04
  04.Oktober.Zondag

  Weg rit 9 uur

  09:00 -13:00
  04-10-2020

  Weg rit 9 uur ongeveer 80 km

   

 • 04
  04.Oktober.Zondag

  Groep 9 MTB

  09:00 -13:00
  04-10-2020

  Groep 9 MTB vertrek vanaf sporthal

 • 09
  09.Oktober.Vrijdag

  Vrijdag wegrit 9 uur

  09:00 -13:00
  09-10-2020

  Vrijdag wegrit 9 uur 80 km

 • 11
  11.Oktober.Zondag

  wegrit 8 uur

  08:00 -13:00
  11-10-2020

  Wegrit 8 uur groep 100 km

 • 11
  11.Oktober.Zondag

  Weg rit 9 uur

  09:00 -13:00
  11-10-2020

  Weg rit 9 uur ongeveer 80 km

   

 • 11
  11.Oktober.Zondag

  Groep 9 MTB

  09:00 -13:00
  11-10-2020

  Groep 9 MTB vertrek vanaf sporthal

 • 16
  16.Oktober.Vrijdag

  Vrijdag wegrit 9 uur

  09:00 -13:00
  16-10-2020

  Vrijdag wegrit 9 uur 80 km

 • 18
  18.Oktober.Zondag

  wegrit 8 uur

  08:00 -13:00
  18-10-2020

  Wegrit 8 uur groep 100 km

 • 18
  18.Oktober.Zondag

  Weg rit 9 uur

  09:00 -13:00
  18-10-2020

  Weg rit 9 uur ongeveer 80 km

   

 • 18
  18.Oktober.Zondag

  Groep 9 MTB

  09:00 -13:00
  18-10-2020

  Groep 9 MTB vertrek vanaf sporthal

 • 23
  23.Oktober.Vrijdag

  Vrijdag wegrit 9 uur

  09:00 -13:00
  23-10-2020

  Vrijdag wegrit 9 uur 80 km

 • 25
  25.Oktober.Zondag

  wegrit 8 uur

  08:00 -13:00
  25-10-2020

  Wegrit 8 uur groep 100 km

 • 25
  25.Oktober.Zondag

  Weg rit 9 uur

  09:00 -13:00
  25-10-2020

  Weg rit 9 uur ongeveer 80 km

   

 • 25
  25.Oktober.Zondag

  Groep 9 MTB

  09:00 -13:00
  25-10-2020

  Groep 9 MTB vertrek vanaf sporthal

 • 30
  30.Oktober.Vrijdag

  Vrijdag wegrit 9 uur

  09:00 -13:00
  30-10-2020

  Vrijdag wegrit 9 uur 80 km

 • 01
  01.November.Zondag

  Weg rit 9 uur

  09:00 -13:00
  01-11-2020

  Weg rit 9 uur ongeveer 80 km

   

 • 01
  01.November.Zondag

  Groep 9 MTB

  09:00 -13:00
  01-11-2020

  Groep 9 MTB vertrek vanaf sporthal

 • 06
  06.November.Vrijdag

  Vrijdag wegrit 9 uur

  09:00 -13:00
  06-11-2020

  Vrijdag wegrit 9 uur 80 km

 • 08
  08.November.Zondag

  Weg rit 9 uur

  09:00 -13:00
  08-11-2020

  Weg rit 9 uur ongeveer 80 km

   

 • 08
  08.November.Zondag

  Groep 9 MTB

  09:00 -13:00
  08-11-2020

  Groep 9 MTB vertrek vanaf sporthal

 • 13
  13.November.Vrijdag

  Vrijdag wegrit 9 uur

  09:00 -13:00
  13-11-2020

  Vrijdag wegrit 9 uur 80 km

 • 15
  15.November.Zondag

  Weg rit 9 uur

  09:00 -13:00
  15-11-2020

  Weg rit 9 uur ongeveer 80 km

   

 • 15
  15.November.Zondag

  Groep 9 MTB

  09:00 -13:00
  15-11-2020

  Groep 9 MTB vertrek vanaf sporthal

 • 20
  20.November.Vrijdag

  Vrijdag wegrit 9 uur

  09:00 -13:00
  20-11-2020

  Vrijdag wegrit 9 uur 80 km

 • 22
  22.November.Zondag

  Weg rit 9 uur

  09:00 -13:00
  22-11-2020

  Weg rit 9 uur ongeveer 80 km

   

 • 22
  22.November.Zondag

  Groep 9 MTB

  09:00 -13:00
  22-11-2020

  Groep 9 MTB vertrek vanaf sporthal

 • 27
  27.November.Vrijdag

  Vrijdag wegrit 9 uur

  09:00 -13:00
  27-11-2020

  Vrijdag wegrit 9 uur 80 km

 • 29
  29.November.Zondag

  Weg rit 9 uur

  09:00 -13:00
  29-11-2020

  Weg rit 9 uur ongeveer 80 km

   

 • 29
  29.November.Zondag

  Groep 9 MTB

  09:00 -13:00
  29-11-2020

  Groep 9 MTB vertrek vanaf sporthal

 • 06
  06.December.Zondag

  Groep 9 MTB

  09:00 -13:00
  06-12-2020

  Groep 9 MTB vertrek vanaf sporthal

 • 13
  13.December.Zondag

  Groep 9 MTB

  09:00 -13:00
  13-12-2020

  Groep 9 MTB vertrek vanaf sporthal

 • 20
  20.December.Zondag

  Groep 9 MTB

  09:00 -13:00
  20-12-2020

  Groep 9 MTB vertrek vanaf sporthal

 • 27
  27.December.Zondag

  Groep 9 MTB

  09:00 -13:00
  27-12-2020

  Groep 9 MTB vertrek vanaf sporthal