In de ledenvergadering van 3 november jl. is de contributie 2020 vastgesteld. De contributie van TWC De Contente 2020 bedraagt voor een hoofdlid €70.
Hierin zijn begrepen een ToerFietsKaart(TFK), een ToerfietsEvenementen-Progamma(TEP) van de NTFU, alsmede het infoblad“FietsSportMagazine”.

Tevens is inbegrepen  een standaard schadeverzekeringspolis. Standaard verzekering NTFU

In de ledenvergadering van 3 november jl. is de contributie 2020 vastgesteld. De contributie van TWC De Contente 2020 bedraagt voor een gezinslid €64,50.
Hierin zijn begrepen een ToerFietsKaart(TFK), een ToerfietsEvenementen-Progamma(TEP) van de NTFU, alsmede het infoblad“FietsSportMagazine”.

Tevens is inbegrepen  een standaard schadeverzekeringspolis. Standaard verzekering NTFU

In de ledenvergadering van 2 november jl. is de contributie 2020 vastgesteld. De contributie van TWC De Contente 2020 bedraagt voor een jeuglid €44,00.
Hierin zijn begrepen een ToerFietsKaart(TFK), een ToerfietsEvenementen-Progamma(TEP) van de NTFU, alsmede het infoblad“FietsSportMagazine.

Tevens is inbegrepen  een standaard schadeverzekeringspolis. Standaard verzekering NTFU

In de ledenvergadering van 3 november jl. is de contributie 2020 vastgesteld. De contributie van TWC De Contente 2020 bedraagt voor een dubbellid €37,00.
Hierin zijn begrepen een ToerFietsKaart(TFK), een ToerfietsEvenementen-Progamma(TEP) van de NTFU, alsmede het infoblad“FietsSportMagazine”.

Tevens is inbegrepen  een standaard schadeverzekeringspolis. Standaard verzekering NTFU

De contributie voor het ondersteunend lidmaatschap is in de ledenvergadering van 2 november 2019 voor 2019 vastgesteld op €33; hierin is geen bijdrage NTFU en toerfietskaart begrepen.
Aan het ondersteunend lidmaatschap is geenlidmaatschap van de NTFU verbonden en een ondersteunend lid kan dan ook niet deelnemen aan de fietsgerelateerdeactiviteiten van TWC De Contente. Wel is deelname mogelijk aan alle andere clubactiviteiten.