Palsroute

De Palsroute loopt door verschillende bosgebieden waaronder de Cartierheide en Hapertse Heide.

Hier bevinden zich nog restanten van urnenvelden en bewoningsresten uit de Steen- en Ijzertijd. De beboste gronden bestonden voordien voornamelijk uit heide.                                 Deze heidegrond is intensief geplagd ter bemesting van de akkers. De huidige bossen zijn aangelegd met als einddoel mijnhout te leveren.

De bodemvegetatie bestaat overwegend uit diverse soorten bladmossen en kruiden.

Ongeveer een 24-tal vogelsoorten broeden in het gebied waaronder zeldzame vogels zoals de wulp, de roodborsttapuit, de geelgors en de boompieper.                                                    Amfibieën en reptielen leven voornamelijk op de heideterreinen. Daarnaast heeft een scala van zoogdieren hier een vaste verblijfplaats, b.v. konijnen, wezels, eekhoorntjes, reeën, etc.

 

 Klik hier voor de gpx route

 

Startpunten met informatiepanelen

(I) Sportpark De Smagtenbocht, Egyptischedijk Bladel
(II) Parkeerplaats Pals, De Pals, voorbij viaduct Bladel

Bij de verschillende startpunten is parkeergelegenheid aanwezig. Ook kunt u starten vanaf de lokale VVV Bladel via de aanlooproute. U dient dan 3 km erbij te tellen.
Binnen deze route kunt u verschillende lussen fietsen. De lussen zijn op het kaartje aangegeven met letters. Op het traject is echter geen speciale markering uitgezet.

lus A (circa 17 km)
lus B (circa 22 km)