Witrijtroute

De Witrijtroute loopt door het bosgebied Witrijt en rondom het natuurreservaat De Goorloop. In het beekdal van de Goorloop heeft vanaf de ijstijd tot heden veenvorming plaatsgevonden. Het reliëf in de grond is hier ontstaan door vlechtende riviertjes. Van belang voor de waterhuishouding in dit gebied zijn de beken (o.a. het Dalems stroompje) die door dit gebied stromen.

De bodemvegetatie bestaat overwegend uit diverse soorten bladmossen en kruiden. Ongeveer een vijftigtal vogelsoorten broeden in het gebied waaronder zeldzame vogels zoals haviken, buizerds, boomvalken en uilen. Amfibieën en reptielen leven voornamelijk op de heideterreinen. Daarnaast heeft een scala van zoogdieren hier een vaste verblijfplaats, b.v. konijnen, wezels, eekhoorntjes, reeën, etc.

 

 Klik hier voor de GPX route

Startpunten met informatiepanelen

(I) Parkeerplaats Laarven, Postelseweg/Bredasebaan Eersel
(II) Natuurcamping De Witrijt, Postelseweg Weebosch
(III) Parkeerplaats Pals, De Pals, voorbij viaduct Bladel

Bij de verschillende startpunten is parkeergelegenheid aanwezig. Ook kunt u starten vanaf de lokale VVV Eersel via de aanlooproute. U dient dan 6 km erbij te tellen.
Binnen deze route kunt u verschillende lussen fietsen. De lussen zijn op het kaartje aangegeven met letters. Op het traject is echter geen speciale markering uitgezet.

lus C (circa 13 km)
lus D (circa 12 km)
lus E (circa 12 km)